Camp de treball 2006

Murals

Treballs de reconstrucció

Murals

Visita al front

Miliha

Miliha

Xerrades

Xerrades

Diversos

Treballs de reconstrucció

Treballs de reconstrucció

Treballs de reconstrucció

Diversos

Diversos

Diversos

Murals

Mima

Treballs de reconstrucció

Tallers

Treballs de reconstrucció

Diversos

Murals

Diversos

Diversos

Tallers

Diversos

Diversos

Sema

Treballs de reconstrucció

Treballs de reconstrucció

Xerrada Divjak

Diversos

Diversos