Camp de treball 2005

Murals

Murals

Treballs de reconstrucció

Treballs de reconstrucció

Treballs de reconstrucció

Foto de grup

Diversos

Diversos

Diversos

Murals

Murals

Diversos

Treballs de reconstrucció

Murals

Diversos

Sema

Diversos

Murals

Diversos

Mihatovici Camp de refugiats

Diversos

Mihatovici Camp de refugiats

Xerrades

Diversos

Mihatovici Camp de refugiats

Sema