Bhopal

La fàbrica assassina
Exposició

Autors: Gloria Marcet i Jordi Rodri

Durant la nit del 2 al 3 de desembre de 1984 es va produir una fuita de més de 30 tones de gasos tòxics a la fàbrica de pesticides nord-americana de la Union Carbide Corporation a Bhopal, India; aquest accident és pot considerar com la més gran catàstrofe química de la història. Es calcula que al tercer dia després del desastre, havien mort unes 8.000 persones per exposició directa als gasos. Però la nit del desastre va ser només l’inici d’una tragèdia que avui dia encara no ha arribat al seu final, amb unes conseqüències que superen els 30.000 morts degut a la fuita de gasos tòxics.

L’exposició mostra les imatges de la fàbrica de pesticides de la UNION CARBIDE a la ciutat de Bhopal, a la Índia.