Mines antipersona

Xerrada

Demostració de desminatge

Les mines antipersona són un tipus d’arma dissenyades principalment mutilar a les persones, no tant per matar, ja que comporta més problemes per l’enemic (col·lapse dels serveis mèdics, despeses econòmiques de rehabilitació, etc).


La xerrada explica els tipus de mines que existeixen, les conseqüències, les característiques i la seva perillositat. També les campanyes que s’estant duent a terme actualment per aturar la fabricació d’aquesta arma.

Aquesta xerrada pot anar acompanyada d’un parterre artificial simulant un camp de mines on s’hi pot realitzar una simulació de com es neteja una zona contaminada per mines antipersona. La demostració la realitzen membres de TRENKALÒS utilitzant vestimentes i repliques exactes de diversos tipus de mines.

(Si es disposa d’un espai verd real les demostracions guanyen molt en eficàcia i en comprensió i en espectacularitat, veient clarament la dificultat de localització d’aquestes trampes mortals i de la seva posterior desactivació).